Vojtěch Pres

Marketing / Product (web) / Esport
P-LAB
Location:
Czech Republic
Mentoring focus:
IT/Tech/Product, Marketing, Project Management
🇨🇿 Česká verze (English bellow):

Už na střední škole, před rokem 2018, jsem pracoval v rámci sociálních sítí, esportu, budování osobní značky nebo rozvoji. A většinu témat řeším až do současnosti.

Od roku 2018 jsem jako PPC specialista začínal ve firmě Proudly, kde jsem měl na starosti nastavování kampaní v placených vyhledávačích. Posléze povýšil do role Marketing Manager v Česku a na Slovensku a byl jsem úspěšnou součástí rebrandingu Proudly na mezinárodní značku Welcome to the Jungle.

Během roku 2020 jsem navázal vztah s manažery online produktů v Sazce a dostal jsem příležitost spolupodílet se na vedení esportového projektu, kde jsem přinesl jednak svoji znalost odvětví, ale také jsem se rozvíjel jako Product Specialista a měl jsem příležitost řídit rozvoj produktu (esport web a fantasy), tudíž jsem nabral zkušenost v této oblasti. Podílel jsem se na tvorba business zadání, následné komunikace s IT oddělením a testování nových funkcí, jejich uvádní na trh, promo produktu apod.

V mezičase jsem se také věnoval budování osobní značky a profilu zejména v rámci profilu na LinkedIn, které jsem také příležitostně školil a své znalosti předával napříč svými zaměstnáními.

Součástí práce vždy byla také tvorba rozpočtu nebo zadání, komunikace s lidmi nebo příležitostné prezentace a moderování různých akcí.

Věřím, že nejen s tím vším výše uvedeným Vám dokážu pomoci! :)

V mých pracovních zkušenostech naleznete také chvíli v OKTAGON MMA, kde jsem jako Product Manager uváděl na trh placenou funkci OKTAGON.TV CLUB anebo mé současné zaměstnání, kde se podílím na marketingu (B2B i BC) společnosti P-LAB, která inzeruje reklamní potřeby.


🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿England version:
Even in high school, before 2018, I worked in social media, esports, personal branding, and development. And I'm still tackling most of the topics to this day.

In 2018, I started as a PPC specialist at Proudly, where I was in charge of setting up paid search campaigns. Eventually promoted to the role of Marketing Manager in the Czech Republic and Slovakia and I was a successful part of the rebranding of Proudly to the international brand Welcome to the Jungle.

During 2020 I established a relationship with the online product managers at Sazka. I was allowed to co-manage an esports project where I brought both my knowledge of the industry but also developed as a Product Specialist and had the opportunity to manage product development (esports web and fantasy), therefore gaining experience in this area. I was involved in creating business briefs, subsequent communication with the IT department testing new features, launching them, promoting the product, etc.

In between, I was also involved in personal branding and profile building, especially within my LinkedIn profile, where I also occasionally trained and transferred my knowledge across my jobs.

Part of the job has always included creating budgets or briefs, communicating with people making occasional presentations, and hosting events.

I believe I can help you with all of the above! :)

In my work experience, you can also find my time at OKTAGON MMA, where I marketed the paid feature OKTAGON as a Product Manager. TV CLUB or my current job where I am involved in marketing (B2B and BC) for P-LAB, a company that advertises promotional items.
Are you interested in working with this mentor?

Share with us the mentor name during the interview with the Program Manager and we will try our best to make it happen!*

Get matched with a mentor

*We don't guarantee that this mentor will be the right person for your goals and will have capacity for mentoring, but we will try our best to find the right mentor for you!

Not sure how the program works?
Schedule a free consultation