Mentoringový program pro zaměstnance

Podpořte růst a rozvoj svých zaměstnanců . Zlepšete retenci, angažovanost, produktivitu a sounáležitost prostřednictvím mentoringu 1:1 od odborníků v oboru.
Spojte se s námi

Tyto firmy nám svěřily rozvoj svých talentů.

Naše mentoringové programy pro firmy

Zjistěte, jaké druhy mentoringových programů pro firmy nabízíme.

 • Mentoringový program pro (kariérní) rozvoj
  Každý má jiné potřeby a profesní výzvy. Spojíme členy Vašeho týmu s tím správným odborníkem, který bude přesně odpovídat jejich potřebám. Naši mentoři pomáhají svým mentees v následujících oblastech: budování dovedností, sebevědomí, imposter syndrom, komunikace, prezentační dovednosti a veřejné vystupování, kariérní růst, vyřešení směru kariéry nebo rovnováha mezi pracovním a soukromým životem.
 • Mentoringový program pro ženy
  V rámci tohoto programu naši mentoři pomáhají ženám s jejich kariérním rozvojem a s případnými kariérními výzvami. Tento program je skvělým doplňkovým benefitem kariérního rozvoje pro členky ženských podpůrných skupin nebo pro firmy, které chtějí ženy podporovat a pomáhat jim v růstu.
 • Mentoringový program pro leadership
  Spojíme členy vašeho týmu se zkušenými manažery, kteří jim poradí s výzvami v oblasti vedení a podělí se s nimi o své zkušenosti. Tento program je skvělý pro začínající manažery i pro manažery, kteří chtějí pracovat na svých vůdčích dovednostech.

Přínos mentoringu pro naše firmení klienty

4.8/5

Průměrná míra spokojenosti s programem

4.9/5

Průměrná míra spokojenosti s mentorem

92.4%

Mentees by chtělo mentora znovu

Data byla sesbírána od všech našich firemních clientů, kteří vyplnili závěrečný feedback (aktualizováno v březnu 2024)

Jak mentoringový program pro firmy funguje

V tomto strukturovaném šestiměsíčním programu spojíme členy vašeho týmu s tím správným odborníkem, který přesně odpovídá jejich kariérním potřebám a poskytne jim kariérní mentoring 1:1.

 • Mentoring 1:1
  Vaši kolegové získají až 12 hodin s mentorem, který má více než 5 let zkušeností. Náš tým podporuje mentees a mentory po celou dobu mentoringu, aby byla zajištěna jejich spokojenost s programem.
 • Mentoringová platforma
  Mentees dostanou přístup do mentoringové platformy, kde budou moct sledovat svůj pokrok, psát si poznámky, hodnotit sezení a mnoho dalšího!
 • Networking, komunita a další zdroje
  Všichni účastníci programu získají bezplatný přístup do naší komunity, možnosti navazování kontaktů, pozvánky na naše akce a knihovnu vzdělávacích zdrojů a webinářů.
 • Workshop "Jak být dobrý mentee"
  Pro skupinu uspořádáme workshop, kde se dozví, jak pracovat s mentorem, jaké otázky klást atd..
 • Reporting  v Klientským portálu
  Získáte přístup do klientského panelu, kde můžete sledovat, jak vaši zaměstnanci v programu postupují a jak se díky mentoringu zlepšují ve svých dovednostech.
 • Možnost doplňků
  Za příplatek můžeme nabídnout skupinový seminář (online nebo osobně) na témata vedení nebo rozvoje nebo profesionální koučink 1:1.

Vyhodnocení a sledování programu v klientské platformě

Získáte přístup do klientské platformy, kde budete moci:

 • Sledovat projení mezi mentees a jejich mentory
 • Vyhodnotit si program v průhěhu mentoringu a na konci
 • Sledovat pokrok jednotlivých mentees
 • Získat přístup ke klientskému manuálu a dalším zdrojům

Jaké jsou benefity mentoringu pro vaši společnost

 • Angažovanost zaměstnanců
  Každý člověk je jiný a má jiné kariérní výzvy. Díky přístupu 1:1 můžete každému pomoci v jeho kariérním růstu.
 • Sdílení znalostí
  Skrze setkáni s mentory se vaši zaměstnanci dostanou k novým znalostem, které následně přinesou zpět do společnosti.
 • Zvýšení produktivity
  Spolu se zvýšením znalostí a dovedností se také zvýší produktivita vašich zaměstnanců.
 • Retence zaměstnanců
  Investicí do zaměstnanců dáváte najevo, že vám na nich záleží. Je pravděpodobnější, že u vás zůstanou déle.
 • Rovnost
  Inkluzivní pracoviště nemůže existovat bez rovnosti. Mentoring pomáhá všem jednotlivcům mít rovný přístup k příležitostem.

Čeho dosáhli naši mentees

86%

Má pocit, že se posunuli ve své roli/kariéře

89%

Si zvýšilo sebevědomí

84%

Je ve své roli produktivnější

86%

Umí lépe dávat/přijímat zpětnou vazbu

94%

Získalo hodnotné poznatky, nové perspektivy a nápady pro řešení problémů

85%

Zlepšilo tvrdé/měkké/leadership/komunikační dovednosti

Data byla sesbírána od všech našich firemních klientů, kteří vyplnili závěrečný feedback (aktualizováno v březnu 2024)

Případové studie

The company wanted to try out a different approach to talent development and decided to enroll selected employees to the leadership and mentoring program. The company wanted to give its leaders who have been in their roles for several years an opportunity to learn 1:1 from external mentors.

Read their story

The company wanted to help selected leaders in the company to continue working on their leadership skills through personalized 1:1 approach in the form of external mentoring.

Read their story

SThree runs its global women’s leadership development programme, Identify, and for the year 2022, they decided to offer the participants of the leadership programme an opportunity to get a personal mentor.

Read their story

The company has its Women Resource Group, whose main leaders wanted to offer its members an opportunity to get a mentor and work on their career and skills.The committee of Avast’s ERG selected the right candidates for the program based on their motivation.

Read their story

The company wanted to offer selected employees a professional development opportunity through external mentoring. The company has been supporting their employees internally on their professional development, but wanted to give them also the option to learn from external resources.

Read their story

The finance team wanted to offer their team members an opportunity to learn from external resources through mentoring to keep up with the company's high growth and new challenges.

Read their story

Poznejte naše klienty

Co o programu říkají naši klienti

Přečíst více
Irina Veligan
Campaigns Optimization Manager at Avast, Women at Avast Committee member
Spolupracovali jsme s Femme Palette na mentoringovém programu pro zaměstnankyně Avastu. Tento program byl zaměřen na rozvoj vůdčích dovedností a soft-skills. Mentees měly možnost učit se od odborníků z různých odvětví, což bylo neocenitelné. Po skončení programu se mentees cítily jistější v tom, jak pokračovat ve své kariéře, začaly si budovat osobní značku a některé mentees byly dokonce povýšeny!
Irma Maric
Education Specialist
Tipsport
Chtěli jsme našim vedoucím a manažerům poskytnout možnost profesního i osobního růstu. Naším cílem bylo zavést dlouhodobý vzdělávací program zaměřený na zlepšení měkkých dovedností našich manažerů, a jakmile jsme viděli, co Femme Palette nabízí, věděli jsme, že jsme našli odpovídající způsob, jak toho dosáhnout. Hlavním účelem programu bylo, aby si naši vedoucí pracovníci ujasnili své profesní cíle a získali inspiraci pro své manažerské role od jiných profesionálů z různých společností a odvětví. Velmi si ceníme spolupráce s Femme Palette, jejich proaktivního přístupu a ochoty řešit všechny naše ad hoc požadavky. Jejich zprávy nám poskytly skvělý celkový obraz o dopadu programu na každodenní realitu naší společnosti.
Zuzka Peskova
Head of People & Culture Livesport
90 % našich mentees by chtělo v mentoringu pokračovat, většina z nich dokonce se stejným mentorem. Věřím, že to mluví samo za sebe. Z mého osobního pohledu - v průběhu tohoto konkrétního programu jsem viděla poměrně dost AHA! momentů našich mentees, velký pokrok a dokonce i posun jejich myšlení.
Bara Benesova
Finance Operations Manager
Mews
Celý náš tým měl možnost zúčastnit se mentoringového programu Femme Palette a byla to jedna z nejlepších zkušeností, jakou jsme mohli zažít. Organizace je skvělá, vše fungovalo perfektně a opravdu oceňuji, že záleží jen na vás a vaší mentorce, na co se chcete zaměřit. Je opravdu cenné mít někoho, kdo vám pomůže se všemi aspekty vaší práce a osobnosti. Můžete rozvíjet své tvrdé a měkké dovednosti, ale také můžete diskutovat o zajímavých tématech a svých problémech. Pomáhá vám vidět věci z jiné perspektivy a díky tomu v širším měřítku.
Regina Kluchova
Chief of People
Bonami
Lidé a kultura jsou jednou z priorit společnosti. Zaměřujeme se především na rozvoj vedoucích pracovníků a manažerů našich týmů, protože víme, že právě oni jsou klíčem k našemu úspěchu. Vybrali jsme si mentoringový program Femme Palette, který se stal jedním z pilířů této rozvojové iniciativy, a já nemohu mentorům než poděkovat! Pohled, který přinesli lidé mimo Bonami, pomohl našim manažerům rozšířit pohled na jejich růst i na řízení lidí ve firmě. Každý mentee, se kterým jsem mluvil, považoval program za přínosný pro svou současnou pozici i pro své budoucí kariérní kroky.
Poznejte naše mentory

Máme 1000+ mentorů, kteří jsou připravení sdílet své zkušenosti

Abychom zajistili kvalitu mentorů, provádíme výběrové řízení a školení mentorů. Mentoři jsou odměňováni finančně nebo jinými pobídkami.

Mentoři pracují ve společnostech jako jsou

Kdo jsou naši mentees a mentoři

V našem mentoringovém programu jsme otevřeni pomoci komukoli s jakýmkoli kariérním problémem. Proto v našem programu najdete mentees s různými kariérními výzvami, zkušenostmi a oblastmi zaměření.

Všechny mentees spojuje to, že mají růstové myšlení, ambice a motivaci růst. Naše komunita mentorů je různorodá. Máme více než 1 000 mentorů z různých zemí, různých prostředí a různého pohlaví.
Stáhněte si Diversity report

Naše poslání

Díky spolupráci s firmami můžeme nabídnout stipendia a slevy ženám, které nedostávají podporu od svých firem, studentkám, ženám na mateřské dovolené nebo mladým lidem z dětských domovů a sociálně znevýhodněného prostředí a uprchlíkům.

Zjistěte více o našem stipendijním fondu.

Srovnání našich nabídek zaměstnaneckého mentoringu

Nabízíme individuální mentoring zaměstnanců i strukturovaný mentoringový program pro firmy. Porovnejte a rozhodněte se, která možnost nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Mentoring pro jednotlivce (běžný/hrazený zaměstnavatelem)
Mentoringový program pro firmy
Komu je určen
Jednotlivci nebo malé skupiny (do 5 osob) se přihlásí do programu přímo a jejich zaměstnavatel za ně uhradí poplatek za program.
Firmy vyšlou do našeho mentoringového programu skupinu více než 5 osob.
Přístup k reportingu
Bez reportingu pro klienta
Plný přístup k našemu klientskému nástroji - obsahuje reportování, sledování pokroku mentees, zdroje pro vaše kolegy a další.
Zaměření mentoringu
Záleží na jednotlivci
Záleží na jednotlivci, ale i na vhodnosti pro klienta (případy, kdy mentee chce např. pracovat na vlasním podnikání než na dovednostech nutných pro současnou roli, budou oznámeny klientovi)
Kdo jsou mentoři
Mentoři, kteří s námi pracují jako dobrovolníci
Naši nejlépe hodnocení nebo zkušenější mentoři, kteří s námi pracují za honorář (nebo nepeněžní odměnu). Tito mentoři mohou v případě potřeby před zahájením spolupráce s klientovými mentees podepsat dohodu o mlčenlivosti.
Dodatečné balíčky
Žádné dodatečné balíčky
Zahrnuje balíček Employer Branding (výhody, jako je propagace pracovních nabídek klienta v naší komunitě nebo rozhovor s klientem na našem blogu).
Právní podmínky
Mentee souhlasí s našimi standardními obchodními podmínkami
Firemní klient podepíše s Femme Palette smlouvu, ve které jsou uvedeny podmínky mentoringového programu pro zaměstnance. Flexibilnější podmínky pro případ odchodu zaměstnance ze společnosti.
Výhody pro mentees
Základní členství v komunitě
Členství Premium Digital na 1 rok
Úroveň podpory
Podpora mentees pouze individuálně od Program Managerky
Klient má k dispozici vlastního Account Managera, se kterým jedná na firemní úrovni, a také individuální podporu pro mentees. Account Manager pravidelně informuje klienta o pokroku mentees.
Školení a vzdělávání
K dispozici jako offline školicí materiály v mentoringové platformě
Živý online workshop výhradně pro uzavřenou skupinu mentees z vaší firmy, který povede váš Account Manager. Účastníci mají možnost klást během workshopu otázky. Workshop je navíc nahráván a je k dispozici pro budoucí použití.

Pomozte svým zaměstnancům růst.
Spojte se s námi!

Domluvte si telefonát s naší spoluzakladatelkou Lucií a dozvíte se více nebo jí napište na lucie@femmepalette.com.

FAQs