Mentoringový program pro zaměstnance

Podpořte růst a rozvoj svých zaměstnanců . Zlepšete retenci, angažovanost, produktivitu a sounáležitost prostřednictvím mentoringu 1:1 od odborníků v oboru.
Spojte se s námi

Naplánujte si s námi konzultaci, kde probereme naši nabídku a Vaše potřeby

Tyto firmy nám svěřily rozvoj svých talentů.

Naše mentoringové programy pro firmy

Zjistěte, jaké druhy mentoringových programů pro firmy nabízíme.

 • Mentoringový program pro (kariérní) rozvoj
  Každý má jiné potřeby a profesní výzvy. Spojíme členy Vašeho týmu s tím správným odborníkem, který bude přesně odpovídat jejich potřebám. Naši mentoři pomáhají svým mentees v následujících oblastech: budování dovedností, sebevědomí, imposter syndrom, komunikace, prezentační dovednosti a veřejné vystupování, kariérní růst, vyřešení směru kariéry nebo rovnováha mezi pracovním a soukromým životem.
 • Mentoringový program pro ženy
  V rámci tohoto programu naši mentoři pomáhají ženám s jejich kariérním rozvojem a s případnými kariérními výzvami. Tento program je skvělým doplňkovým benefitem kariérního rozvoje pro členky ženských podpůrných skupin nebo pro firmy, které chtějí ženy podporovat a pomáhat jim v růstu.
 • Mentoringový program pro leadership
  Spojíme členy vašeho týmu se zkušenými manažery, kteří jim poradí s výzvami v oblasti vedení a podělí se s nimi o své zkušenosti. Tento program je skvělý pro začínající manažery i pro manažery, kteří chtějí pracovat na svých vůdčích dovednostech.

Jak mentoringový program pro firmy funguje

V tomto strukturovaném šestiměsíčním programu spojíme členy vašeho týmu s tím správným odborníkem, který přesně odpovídá jejich kariérním potřebám a poskytne jim kariérní mentoring 1:1.

 • Mentoring 1:1
  Vaši kolegové získají až 12 hodin s mentorem, který má více než 5 let zkušeností. Náš tým podporuje mentees a mentory po celou dobu mentoringu, aby byla zajištěna jejich spokojenost s programem.
 • Mentoringová platforma
  Mentees dostanou přístup do mentoringové platformy, kde budou moct sledovat svůj pokrok, psát si poznámky, hodnotit sezení a mnoho dalšího!
 • Networking, komunita a další zdroje
  Všichni účastníci programu získají bezplatný přístup do naší komunity, možnosti navazování kontaktů, pozvánky na naše akce a knihovnu vzdělávacích zdrojů a webinářů.
 • Workshop "Jak být dobrý mentee"
  Pro skupinu uspořádáme workshop, kde se dozví, jak pracovat s mentorem, jaké otázky klást atd..
 • Reporting  v Klientským portálu
  Získáte přístup do klientského panelu, kde můžete sledovat, jak vaši zaměstnanci v programu postupují a jak se díky mentoringu zlepšují ve svých dovednostech.
 • Možnost doplňků
  Za příplatek můžeme nabídnout skupinový seminář (online nebo osobně) na témata vedení nebo rozvoje nebo profesionální koučink 1:1.

Případové studie: přínos mentoringu pro naše firemní klienty

4.7/5

Průměrné hodnocení spokojenosti s programem

4.9/5

Průměrné hodnocení spokojenosti s mentorem

95%

By chtělo znovu mít mentora

Údaje byly získány od všech našich firemních klientů, kteří vyplnili závěrečnou zpětnou vazbu (aktualizováno v prosinci 2022).

Získejte přístup k případovým studiím našich klientů (V angličtině)

Přečtěte si více o tom, jak jsme pracovali s našimi klienty v minulosti a jaký dopad měl mentoring na jejich zaměstnance.

Jaké jsou benefity mentoringu pro vaši společnost

 • Angažovanost zaměstnanců
  Každý člověk je jiný a má jiné kariérní výzvy. Díky přístupu 1:1 můžete každému pomoci v jeho kariérním růstu.
 • Sdílení znalostí
  Skrze setkáni s mentory se vaši zaměstnanci dostanou k novým znalostem, které následně přinesou zpět do společnosti.
 • Zvýšení produktivity
  Spolu se zvýšením znalostí a dovedností se také zvýší produktivita vašich zaměstnanců.
 • Retence zaměstnanců
  Investicí do zaměstnanců dáváte najevo, že vám na nich záleží. Je pravděpodobnější, že u vás zůstanou déle.
 • Rovnost
  Inkluzivní pracoviště nemůže existovat bez rovnosti. Mentoring pomáhá všem jednotlivcům mít rovný přístup k příležitostem.

Čeho dosáhli naši mentees

84%

Má lepší vizi pro svou kariéru

86%

Si zvýšilo sebevědomí

82%

Zvýšilo kvalitu své práce

84%

Je schopno lépe přijímat zpětnou vazbu

90%

Se naučilo něco nového, co využijí ve své práci

84%

Si zlepšilo své hard/soft skills

Údaje byly získány od všech našich firemních klientů, kteří vyplnili závěrečnou zpětnou vazbu (aktualizováno v prosinci 2022).

Poznejte naše mentory

Máme 1000+ mentorů, kteří jsou připravení sdílet své zkušenosti

Abychom zajistili kvalitu mentorů, provádíme výběrové řízení a školení mentorů. Mentoři jsou odměňováni finančně nebo jinými pobídkami.

Mentoři pracují ve společnostech jako jsou

Kdo jsou naši mentees a mentoři

V našem mentoringovém programu jsme otevřeni pomoci komukoli s jakýmkoli kariérním problémem. Proto v našem programu najdete mentees s různými kariérními výzvami, zkušenostmi a oblastmi zaměření.

Všechny mentees spojuje to, že mají růstové myšlení, ambice a motivaci růst. Naše komunita mentorů je různorodá. Máme více než 1 000 mentorů z různých zemí, různých prostředí a různého pohlaví.
Stáhněte si Diversity report

Naše poslání

Díky spolupráci s firmami můžeme nabídnout stipendia a slevy ženám, které nedostávají podporu od svých firem, studentkám, ženám na mateřské dovolené nebo mladým lidem z dětských domovů a sociálně znevýhodněného prostředí a uprchlíkům.

Zjistěte více o našem stipendijním fondu.

Co o programu říkají naši klienti

Přečíst více
Irina Veligan
Campaigns Optimization Manager at Avast, Women at Avast Committee member
Spolupracovali jsme s Femme Palette na mentoringovém programu pro zaměstnankyně Avastu. Tento program byl zaměřen na rozvoj vůdčích dovedností a soft-skills. Mentees měly možnost učit se od odborníků z různých odvětví, což bylo neocenitelné. Po skončení programu se mentees cítily jistější v tom, jak pokračovat ve své kariéře, začaly si budovat osobní značku a některé mentees byly dokonce povýšeny!
Irma Maric
Education Specialist
Tipsport
Chtěli jsme našim vedoucím a manažerům poskytnout možnost profesního i osobního růstu. Naším cílem bylo zavést dlouhodobý vzdělávací program zaměřený na zlepšení měkkých dovedností našich manažerů, a jakmile jsme viděli, co Femme Palette nabízí, věděli jsme, že jsme našli odpovídající způsob, jak toho dosáhnout. Hlavním účelem programu bylo, aby si naši vedoucí pracovníci ujasnili své profesní cíle a získali inspiraci pro své manažerské role od jiných profesionálů z různých společností a odvětví. Velmi si ceníme spolupráce s Femme Palette, jejich proaktivního přístupu a ochoty řešit všechny naše ad hoc požadavky. Jejich zprávy nám poskytly skvělý celkový obraz o dopadu programu na každodenní realitu naší společnosti.
Zuzka Peskova
Head of People & Culture Livesport
90 % našich mentees by chtělo v mentoringu pokračovat, většina z nich dokonce se stejným mentorem. Věřím, že to mluví samo za sebe. Z mého osobního pohledu - v průběhu tohoto konkrétního programu jsem viděla poměrně dost AHA! momentů našich mentees, velký pokrok a dokonce i posun jejich myšlení.
Bara Benesova
Finance Operations Manager
Mews
Celý náš tým měl možnost zúčastnit se mentoringového programu Femme Palette a byla to jedna z nejlepších zkušeností, jakou jsme mohli zažít. Organizace je skvělá, vše fungovalo perfektně a opravdu oceňuji, že záleží jen na vás a vaší mentorce, na co se chcete zaměřit. Je opravdu cenné mít někoho, kdo vám pomůže se všemi aspekty vaší práce a osobnosti. Můžete rozvíjet své tvrdé a měkké dovednosti, ale také můžete diskutovat o zajímavých tématech a svých problémech. Pomáhá vám vidět věci z jiné perspektivy a díky tomu v širším měřítku.
Regina Kluchova
Chief of People
Bonami
Lidé a kultura jsou jednou z priorit společnosti. Zaměřujeme se především na rozvoj vedoucích pracovníků a manažerů našich týmů, protože víme, že právě oni jsou klíčem k našemu úspěchu. Vybrali jsme si mentoringový program Femme Palette, který se stal jedním z pilířů této rozvojové iniciativy, a já nemohu mentorům než poděkovat! Pohled, který přinesli lidé mimo Bonami, pomohl našim manažerům rozšířit pohled na jejich růst i na řízení lidí ve firmě. Každý mentee, se kterým jsem mluvil, považoval program za přínosný pro svou současnou pozici i pro své budoucí kariérní kroky.

Pomozte svým zaměstnancům růst.
Spojte se s námi!

Domluvte si telefonát s naší spoluzakladatelkou Lucií a dozvíte se více nebo jí napište na lucie@femmepalette.com.

FAQs