Share

10 hlavních výhod mentoringu

Written by
Gabriela Dittrichova
Published on
June 17, 2021

Pokud začínáte nový projekt, zvažujete změnu práce, nebo chcete růst ve své kariéře, mentoring je právě pro vás! Na Slovensko míří platforma Femme Palette, která se zabývá kariérním rozvojem žen, a nabízí propojení s vaším osobním mentorem. Mentor vám totiž nejen pomůže zorientovat se v závalu možností a nastavení si hodnot, ale také vás bude inspirovat a podporovat na cestě za cílenou změnou. Přečtete si, jaké jsou největší výhody mentoringu a jak může mentor pomoci právě vám! 

1. Vyšší produktivita

Znáte to, máte skvělý nápad, myšlenku nebo vizi a jste plní elánu a energie ji uskutečnit. Ale po nějakém čase se začnete topit v každodenní rutině a z vašeho úžasného plánu sejde. Proto je dobré mít někoho po boku, kdo vám pomůže nejen si nastavit (realistické!) cíle, ale s kým budete moci také rozebírat svoje ne/úspěchy a kdo vás bude motivovat se neustále posouvat dál. A jako nám bylo trapně ve škole, když jsme nedonesli domácí úkol, tak stejně se budeme snažit, abychom mentora nezklamali a vždy byli na setkání perfektně připraveni.

2. Širší rozhled

Mentor je zkušený profesionál s mnohonásobnými zkušenostmi ve svém oboru než má mentorovaný. Díky tomu je pro mentorovaného snadné se od něj učit. Protože si toho mentor už hodně zažil a vyzkoušel, může vám říci, co si myslí o možném řešení vašeho problémů a proč. Zároveň bývá mentor také ochotný sdílet svoje chyby, hlavně proto, abyste se jich vy mohli vyvarovat. 

3. Větší dosah a network

Mimo znalosti a zkušenosti může mentor sdílet i své kontakty. Jinými slovy, představí vás přesně tomu, koho potřebujete. Ať už je to úspěšný investor, zakladatel firmy nebo pracovník na vaší vysněné pozici. Mentor vás může seznámit přesně s tím, kdo vám pomůže se ve vaší kariéře posunout zase o kousek dál. 

4. Více vzdělávacích zdrojů

Mentor vás kromě jiného může nasměrovat i správným směrem, co se týče seberozvoje. Mentoři svým mentees často doporučují sebevzdělávací knihy, zajímavé články či informační portály, kde se mohou jejich mentorovaní dozvědět více o problematice, která je zajímá. 

5. Jistá míra zodpovědnosti

Jako s tou domácí úlohou, pokud berete svoji kariéru vážně, nedovolíte si přijít na setkání s mentorem nepřipraven(a). To by ukazovalo na neúctu vůči mentorovi a další setkání by neměla význam (ani dopad na vaši kariéru). Spolu s mentorem si vytyčíte jasné cíle a při každé setkání si rozeberete, co se podařilo a co ne, a co je potřeba udělat do příště jinak. 

6. Různé perspektivy a empatie

S mentorem můžete diskutovat své nápady, rozvíjet je a získávat různé úhly pohledu. Díky jeho zkušenostem vám pravděpodobně ukáže perspektivu, o které jste doposud nepřemýšleli a pomůže vám se tak zamyslet nad dalšími možnostmi řešení vašeho problémů (ať už se jedná o změnu práce, pocit nenaplnění či rozjíždění firmy). Pokud pracujete s lidmi, více úhlů pohledu vám pomůže chápat různé názory a přizpůsobit tak svůj způsob svého jednání.

7. Dávání a přijímání zpětné vazby

Pokud vyvíjíte nový produkt či službu, získávání zpětné vazby je klíčové k neustálému vylepšování a zdokonalování ve vývoji. Pokud jste součástí týmu, zpětná vazba je zásadní ve zefektivňování fungování týmu a rovnoměrného zapojování všech členů. Zpětná vazba vám pomůže zdokonalit se nejen jako pracovník, ale také jako člověk. A pokud vedete tým, je nezbytně nutné naučit se, jak zpětnou vazbu dávat i přijímat. To si procvičíte s mentorem, který se vás naučí, jak udělat obojí.

8. Vznik a diskutování nových nápadů

Mentoring vám dává prostor rozvíjet nové nápady a diskutovat různé myšlenky. Právě zde získáte konstruktivní feedback na vaše plány a právě zde se nemusíte bát cokoliv říct či udělat. Během mentoringovych setkání máte možnost experimentovat, zkoušet různé věci a chybovat. Právě chyby jsou jeden z nejefektivnějších způsobu, jak se posunout dopředu.

9. Podpora a povzbuzení (např. při změně zaměstnání)

Mentor je váš fanda, vaše opora. Postaví se za vás, když je to potřeba, nabídne pomocnou ruku, když klopýtáte. Mentor je tu pro vás a záleží mu na vašem úspěchu. Nebojte se ho využít naplno!

10. Možnost dávat zpět a pomáhat v (sebe)rozvoji 

A pokud se na to podíváte zase z opačné stránky, cílem mentoringu je také dát možnost zkušeným profesionálům sdílet jejich zkušenosti a dávat zpět. Tvoří se tak vyvážený vztah mezi mentorem a mentorovaným. Pokud tedy zvažujete, jak vrátit společnosti to, co jste se za svoji kariéru naučil(a), zapojte se do mentoringového programu a sdílejte své zkušenosti dál. 


Pokud se chcete kariérně rozvíjet nebo máte chuť rozjet nový projekt, najděte si mentora přes platformu Femme Palette ještě dnes. Naopak, máte-li bohaté zkušenosti ve své profesi a chcete je sdílet, staňte se mentorem v programu Femme Palette. Ti vám vyberou vhodného kandidáta, s nímž můžete pracovat na profesním rozvoji a seberealizovat se v naplňování jeho/jejich cílů. Dozvědět víc o mentoringu se můžete zde. Neváhejte a změňte svoji kariéru právě teď!

Join our newsletter
Receive the newest blog posts, event invites, and more
Read about our privacy policy.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Popular guides
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
See more guides

Latest blog posts

From our community

Unlocking career success: The power of networking and personal connection

In the vast landscape of professional advancement, one factor stands out as indispensable: networking. It's not just about collecting business cards or LinkedIn connections; it's about building meaningful relationships that can shape your career trajectory and open doors to new opportunities.Let’s explore why networking is crucial, how to leverage it effectively, and the myriad of benefits it brings to those seeking to evolve and thrive in their careers.‍
Paula Costa
July 4, 2024
CZ

Jak si zajistit wellbeing v práci díky vědomému dýchání a esenciálním olejům

Smyslem AOMU je zprostředkovat blahodárné účinky esenciálních olejů nám všem, kdo vnímáme hlubší rozměr péče o duševní i tělesné zdraví. Věříme, že takový přístup nemusí a nesmí být luxusem. Proto dáváme tisíciletími prověřeným esencím moderní a praktický kabát, abychom je v naší hektické každodennosti měli po ruce, kdykoli potřebujeme.
Adéla Košacká, AOMU
July 3, 2024
Mentoring

Femme Palette mentee Mimansa Bhardwaj on securing a job and building a life abroad

Meet Mimansa Bhardwaj, an anthropologist and career advisor at the University of Europe for Applied Sciences. A few years ago, she couldn't have imagined the choices and happiness she now enjoys. Mimansa throws parties at will, travels wherever she wants, spends time with people she loves, and finds immense joy in her work because of its profound impact on people's lives. Mimansa believes that career and life fulfillment are deeply intertwined. Freedom is her guiding principle, both in life and in her work.
Tanya Stadnyk
May 2, 2024

Sky rocket your career now!