Share

Jak být dobrou mentee

Written by
Gabriela Dittrichova
Published on
June 17, 2021

Ať už zakládáte business nebo uvažujete o změně kariéry, profesionální mentoring vám pomůže ujasnit si svoji motivaci a najít správný směr. Než se ale pustíte do hledání mentora, ujasněte si nejprve svůj cíl. 

V životě máme nespočet nápadů a ambic. Často ale chybí síla je realizovat. Mentoring pro ženy je způsob, jak vaše plány uskutečnit a splnit si tak své sny. Pouze kvalitní mentor ale nestačí, jako mentee, tedy mentorův svěřenec, máte také povinnosti. Tak například si musíte jasně definovat záměr, se kterým do mentoringu jdete, a napevno zapracovat mentoring do svého diáře, shodují se účastníci mentoringového programu od Femme Palette.


Matěj Krejčí

Podle Matěje Krejčího, autora knihy DigiDetox a mentora ve Femme Palette mentoringovém programu, je v mentoringu nejdůležitější mít jasnou představu o tom, co mentee přesně chce dokázat Pomoci sjednotit myšlenky potenciálnímu mentee ale mentor může, a právě k tomu je vhodná společná konzultace ještě před začátkem mentorování. V tomto rozhovoru potenciální mentor a mentee proberou jeho/její očekávání, vizi i motivaci.

Pokud tedy máte projekt, který chcete uskutečnit, ať už profesní nebo osobní, určitě se vyplatí si mentora najít a probrat s ním váš záměr. Profesionální mentor nabídne nové perspektivy, vyzdvihne možná rizika a často i představí svoje konexe. Pokud ale nemáte jasno v tom, čeho chcete docílit, začnete nejprve snít a zamýšlet se nad možným projektem.

Proces mentoringu je neustálé hledání odpovědi na otázky, které si mentee vytváří. Mentor se snaží poskytnout různé úhly pohledu a upozornit na možné problémy. Ale vše vychází od  svěřence, kolem něj a jeho projektu se společná cesta točí. A pokud to tak není, člověk si musí nejprve ujasnit, co od mentoringu očekává, než se může nechat vést.


Zeptali jsme se dvou mentees na jejich pocity z mentoringového programu Femme Palette a co by podle nich měl splňovat každý mentorovaný. 


Aneta Bublová

Ještě nejsem ani v půlce mentoringového programu Femme Palette, a již teď vnímám, jak mi to pomáhá v pracovním i osobním životě. Přestože jsem se do programu přihlásila s úplně jiným cílem, než na kterém teď s mým mentorem pracuji. Myslím si, že je důležité mít otevřenou mysl takovým změnám, nebát se změnit své cíle nebo plány.

Také považuji za důležité jít do programu naplno a opravdu tomu věnovat čas. Od mentora dostávám úkoly, kterým se věnuji a díky kterým se posouvám dál. Za mě bych také doporučila být upřímní k sobě i svému mentorovi, nebát se říct, že něco nevím, nestydět se za jakýkoliv názor a nebát se říct, pokud vám nějaká otázka či úkol nevyhovuje. 

“Je důležité mít otevřenou mysl a nebát se změnit své cíle nebo plány.”

Každá mentee by si měla uvědomit, že to dělá hlavně pro sebe a mentor pouze nastavuje zrdcadlo jejich názorům, plánům a snům. V neposlední řadě je pro mě klíčové, že něco nového opravdu začleňuji do svého života, moje „aha“ momenty nezůstávají jen na hodině sezení, ale zamýšlím se nad různými otázkami každý den.

Dříve jsem občas navštívila zajímavou přednášku či workshop, ale pak jsem poznatky neaplikovala v praxi, zanedlouho jsem zapomněla, co si z toho mám odnést. Teď je to jinak. Tento program je skvěle nastaven, obrovskou výhodou je, že holky z Femme Palette Vám najdou mentora „na míru“ a také to, že setkání probíhají pravidelně.


Viktoria Teglasiova

Je důležité, aby mentee na začátku dokázal jasně, a pokud možno detailně, definovat své cíle. Následné propojení s mentorem je podle mě o tom, jak si mentee a mentor lidsky sednou, jak si porozumí, aby společně dokázali dosáhnout cíle stanovené mentee.

“Je pro mne výzvou orientovat se na současném trhu práce, a proto jsem velmi ráda za svoji mentorku.”

Nacházím se v období, kdy po dlouhé době pracovního vztahu u jednoho zaměstnavatele jsem se rozhodla pro změnu. Jak zaměstnavatele, tak i oboru. Je pro mne výzvou orientovat se na současném trhu práce, a proto jsem velmi ráda za svoji mentorku, která působí v oblasti personalistiky a náboru kandidátů. Mám možnost se jí přímo ptát na záležitosti spojené s hledáním nového pracovního uplatnění. Její rady jsou pro mne cenné a důležité.

Mentoring je proces. Je to cesta, na které nejste sami, ale vy určujete její směr. Proto je nutné vědět, kam směřujete, a ať už se cesta stáčí kamkoliv, pravidelně si připomínat důvod, proč na ní jste. Jako mentorovaný je důležité znát svůj cíl, mentor vás následně podpoří a nabídne alternativní způsoby jeho dosažení. Ale je jen na vás začít!

Pokud nevíte, kde s hledáním mentora začít, navštivte Femme Palette a přesně definujte, co hledáte. Zde vám pomohou najít profesionální mentorku přímo na míru. Je čas na změnu?

Join our newsletter
Receive the newest blog posts, event invites, and more
Read about our privacy policy.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Popular guides
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
See more guides

Latest blog posts

From our community

Unlocking career success: The power of networking and personal connection

In the vast landscape of professional advancement, one factor stands out as indispensable: networking. It's not just about collecting business cards or LinkedIn connections; it's about building meaningful relationships that can shape your career trajectory and open doors to new opportunities.Let’s explore why networking is crucial, how to leverage it effectively, and the myriad of benefits it brings to those seeking to evolve and thrive in their careers.‍
Paula Costa
July 4, 2024
CZ

Jak si zajistit wellbeing v práci díky vědomému dýchání a esenciálním olejům

Smyslem AOMU je zprostředkovat blahodárné účinky esenciálních olejů nám všem, kdo vnímáme hlubší rozměr péče o duševní i tělesné zdraví. Věříme, že takový přístup nemusí a nesmí být luxusem. Proto dáváme tisíciletími prověřeným esencím moderní a praktický kabát, abychom je v naší hektické každodennosti měli po ruce, kdykoli potřebujeme.
Adéla Košacká, AOMU
July 3, 2024
Mentoring

Femme Palette mentee Mimansa Bhardwaj on securing a job and building a life abroad

Meet Mimansa Bhardwaj, an anthropologist and career advisor at the University of Europe for Applied Sciences. A few years ago, she couldn't have imagined the choices and happiness she now enjoys. Mimansa throws parties at will, travels wherever she wants, spends time with people she loves, and finds immense joy in her work because of its profound impact on people's lives. Mimansa believes that career and life fulfillment are deeply intertwined. Freedom is her guiding principle, both in life and in her work.
Tanya Stadnyk
May 2, 2024

Sky rocket your career now!