Share

Proč se stát mentorem

Written by
Gabriela Dittrichova
Published on
June 17, 2021

Femme Palette má okolo 300 mentorů. Tito zkušení profesionálové pomáhají našim mentees dosáhnout jejich cílů a vylepšit jejich kariéru. Nicméně, mentoring je vztah oboustranný, kde se lidé nejen sdílejí, ale také učí jedne o druhého. Skrze mentoring, můžete zapracovat na Vašich soft skills, vylepšit svou kariéru a vytvořit si silnou síť kontaktů z Vašich kolegů- profesionálů. Potřebujete ještě více důvodů proč se stát mentorem?

Jak říká Cristina Muntean, jsme vždy uprostřed naší cesty, je tady vždycky, co se učit a co sdílet. Proto se můžete stát mentorem v jakékoliv fázi vaší kariéry - junior, senior, na volné noze, podnikatel, vždycky je ten správný čas  pomáhat ostatním a inspirovat se od nich. Mentoring je o tom, ujít tu extra míli a pomoci ostatním. A pokud začnete s mentoringem už teď, rozhodně se vám to budoucna vyplatí. Takže jaké jsou ty klíčové výhody, proč se stát mentorem?


1. Zlepší se vaše soft skills

Mentoring je cesta a proto by měli obě strany mít zájem udělat tuto cestu tak produktivní a bezproblémovou, jak jen to jde. A proto mentor by neměl být jen dobrý komunikátor, ale také dobrý posluchač, aby se ujistil, že jeho/ její rady a návrhy, které sdílí jsou relevantní a mohou mít pro menteeho nějakou hodnotu. Být dobrý posluchač, ale vyžaduje vysoký level empatie a mentoring vytváří významný prostor, kde to můžete trénovat.

2.Stanete se lepším leaderem

Rolí mentora je inspirovat menteeho v jejich profesionálním vývoji. Tím, že vylepšíte své soft skills a naučíte se tak schopnosti podpořit ostatní v jejich snech, mento může také posilnit své manažerské schopnosti během mentoringových setkání. Od efektivní komunikaci po prioritizování, k inspirování ostatních následovat jejích pevnou vizi, mentoring může povzbudit základní schopností již zkušených pracujících a stěžejně jim pomoci, aby se staly lepšími leader. Pokud chcete porozumět tomu, jaké jsou kvality dobrého leadera, klikněte zde.

3. Posuňte se ve vaší kariéře

Vylepšování soft skills a jiných schopností může mít také pozitivní vliv na kariéru jednotlivců. Schopnosti jako komunikace, empatie, týmová práce jsou aplikovatelné ve větších profesí a skrze mentoring máme schopnosti ukázat, že tyto vlastnosti máme. Mentoring proto může být základním kamenem k velkému povýšení.

Abychom vám dali několik příkladů, jak mentoring pomohl různým lidem v jejich kariéře, přečtěte si jejich příběhy níže. A pokud se chcete připojit k mentorské komunitě, přihlaste se zde a statně se mentorem Femme Palette ještě dnes.

Olga Maximova

Head of Shared Services at Czechitas

Olga+Maximova.jpg
Olga Maximova

Spolu s Renčou jsme se soustředily na znovu objevení jejího vlastního sebeuznání, podpory její seběvědomí, přípravy na pohovory a vylepšení jejího životopisu a LinkedIn profilu. Věřím, že jsem ji pomohla ujasnit si myšlenky, vybrat si tu správnou cestu, co se kariéry týče, porozumět jejím silným stránkám, porozumět tomu jak se dobře prodat a jak se vyhnout STIR CRAZY! Renata byla dobře připravená, nadšená, motivovaná, energická a já jsem s ní opravdu ráda pracovala. Moje mentee zná mou zpětnou vazbu, protože jsme si často nahrávaly hlasové zprávy na whatsapp a ona ví, jak velký pokrok udělala. Pro mě, osobně, mi mentoring s Renatkou pomohl uvědomit si důležitost time managmentu a budování osobního brandu - online i offline, stejně jako, že pomáhání ostatním je smyslem mého života. PO skončení mentoringu jsem se cítila šťastná a spokojená.

Sarka Vernerova

Senior HR manager at Red Hat

Šárka Vernerová.jpeg
Sarka Vernerova

Všechny víme, že najít si toho správného mentora není vždy jednoduché ale tým Femme Palette udělal opravdu úžasnou práci a povedl se jim opravdu dobrý matching a díky jejich výběru jsem měla šanci vytvořit si inspirativní vazbu se svou mentee. Být mentorem je skvělý trénink sám o sobě! Moje mentee mě naučila, jak to být inspirativní mentorkou, časem jsem ze sebe dávala víc bez toho, abych očekávala to samé nazpět, ale celkově jsem z mentoringu získala mnohem víc.  CHYBÍ!

Kristina Shershun

Business Operations, Growth, Talent & People at Merloin.ai

Kristina Shershun.jpg
Kristina Shershun

Mentoringový program od Femme Palette mi dal možnost prožít si dlouhodobý a strukturovaný mentoringový vztah. Ukázal mi, že mentoring je opravdu silným transformačním nástrojem k vylepšení schopnosti nejen menteeho, ale svých vlastních protože vyžaduje mnoho sebereflexe v různých zkušenostech, ale také i v chování a znalostech, atd. Pokud jsou cíle nastaveny správně a mentální snaha, jak mentora tak menteeho se posouvají k dosažení těchto cílů, výsledky mohou opravdu překonat naše představy. Opravdu doporučuji každému, kdo se chce posunout profesionálně ale potřebuje trochu seběvědomí a nasměrování.. CHYBÍ !

Mantas Ciuksys

Director of Content Marketing at Socialbakers

Mantas Ciuksys.jpeg
Mantas Ciuksys

Pokud sdílení znalostí, které jste vybudovali, abyste mohli pomoci ostatním pevně stát ve světě není dostatečnou motivací, tak dělat to pro čistě sobecké důvody toho, že se naučíte jak učit, komunikovat a předat dobré nápady, snad stačí jako důvod.

Pokud si myslíte, že máte na to být dobrým mentorem, pokud chcete předat své znalosti a pracovní zkušenosti stejně jako posílení vlastního osobního brandu a vylepšení vlastních soft skills, přihlaste se zde a staňte se mentorem ještě dnes. Těšíme se na to, že se přidáš k naší komunitě a že i díky tobě můžeme měnit budoucnost mnoha profesionálů a podnikatelů.

Join our newsletter
Receive the newest blog posts, event invites, and more
Read about our privacy policy.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Popular guides
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
See more guides

Latest blog posts

From our community

Unlocking career success: The power of networking and personal connection

In the vast landscape of professional advancement, one factor stands out as indispensable: networking. It's not just about collecting business cards or LinkedIn connections; it's about building meaningful relationships that can shape your career trajectory and open doors to new opportunities.Let’s explore why networking is crucial, how to leverage it effectively, and the myriad of benefits it brings to those seeking to evolve and thrive in their careers.‍
Paula Costa
July 4, 2024
CZ

Jak si zajistit wellbeing v práci díky vědomému dýchání a esenciálním olejům

Smyslem AOMU je zprostředkovat blahodárné účinky esenciálních olejů nám všem, kdo vnímáme hlubší rozměr péče o duševní i tělesné zdraví. Věříme, že takový přístup nemusí a nesmí být luxusem. Proto dáváme tisíciletími prověřeným esencím moderní a praktický kabát, abychom je v naší hektické každodennosti měli po ruce, kdykoli potřebujeme.
Adéla Košacká, AOMU
July 3, 2024
Mentoring

Femme Palette mentee Mimansa Bhardwaj on securing a job and building a life abroad

Meet Mimansa Bhardwaj, an anthropologist and career advisor at the University of Europe for Applied Sciences. A few years ago, she couldn't have imagined the choices and happiness she now enjoys. Mimansa throws parties at will, travels wherever she wants, spends time with people she loves, and finds immense joy in her work because of its profound impact on people's lives. Mimansa believes that career and life fulfillment are deeply intertwined. Freedom is her guiding principle, both in life and in her work.
Tanya Stadnyk
May 2, 2024

Sky rocket your career now!