CZ
Oct 1, 2021

Kariérní poradenství: rozdíl mezi koučinkem a mentoringem

Chcete změnit kariéru, dosáhnout povýšení nebo rozjet vlastní firmu? Pak potřebujete kariérní poradenství. To má mnoho forem, například koučink nebo mentoring. Jaký je rozdíl mezi mentorem a koučem, co mentoring a koučink obnáší, a jak se rozhodnout, který poradce je pro mě vhodnější? Přinášíme vám krátký souhrn toho, co různí kariérní poradci dělají a jak vám mohou pomoci v profesním růstu a osobním rozvoji.

Kouč, tak jako mentor, pomáhá lidem se posunout v jejich kariéře. Kariérní poradce může také pomoci rozjet nový projekt nebo pomoci klientovi ujasnit si osobní hodnoty. Existují ale jistá specifika, která odlišují mentorování od koučování a jiných forem kariérního poradenství. Začneme tedy nejprve s definicí kouče, mentora a sponzora. 


Kouč se hlavně ptá

Úkolem kouče je neustále klást otázky, parafrázovat, co bylo řečeno, a nabádat koučovaného k hlubšímu zamyšlení se nad různými problémy ve snaze nacházet nová, inovativni řešení. Koučink pomáhá lidem růst a dosáhnout svého potenciálu. Narozdíl od mentora nemusí být kouč odborníkem v odvětví, ve kterém se chce jeho klient rozvíjet. Role kouče je nasměrovat koučovaného správným směrem pomocí správné kladených otázek a nechat ho samotné dojít si ke kýženým odpovědím. 


Mentor primárně sdílí

Úkolem mentora není říkat mentorovanému (tzv. mentee), co má dělat, ale spíše ho inspirovat v hledání cesty, která je pro něj nejvhodnější v postupném budování své kariéry. Skrze sdílení vlastních zkušenosti a poučení z minulosti dokáže mentor navést menteeho směrem, který jeho svěřenci vyhovuje. Mentor může skrze sdílení svých chyb varovat menteeho před možnými výzvami a usnadní mu tak možnost jeho profesního rozvoje a kariérního růstu. 


Sponsor vytváří příležitosti

Další způsob kariérního poradenství je skrze nalezení sponzora. Ten zastupuje podobnou roli jako mentor, ale navíc pomáhá svému svěřenci vytvářet nové pracovní příležitosti, sdílí s ním své kontakty a nese odpovědnost za jeho pracovní reputaci. Více o rozdílu mezi mentorem a sponzorem se dočtete zde.

Ani jedna za zmíněných roli nesmí ale být zneužívána. Ačkoliv mentor, kouč i sponsor inspirují klienta v kariérním postupu, není jejich rolí, aby mu říkali, co a jak má dělat. Jejich cílem je svěřence motivovat, inspirovat a podporovat ho v cestě k dosažení jeho cílů. K těm si ale musí dojít on sám a zjistit si, která z možnosti mu nejvíce vyhovuje. Konečné slovo má tedy vždy klient, nikoliv poradce, a tudíž nese plnou zodpovědnost za svá rozhodnutí. 


A co dělá mentorovaný nebo koučovaný? 

Ten je zodpovědný za strukturu setkání. Vytváří otázky, navrhuje osnovu meetingu a vytváří si jasné cíle, kterých chce dosáhnout. Co se týká komunikace, mentor i mentorovaný jsou si rovni, s tím rozdílem, že mentor má bohatší zkušenosti a mentee by tak k němu měl přistupovat s respektem a úctou (víc na toto téma se dočtete zde). Zároveň být mentorem přináší různé výzvy, a pokud má být tento vztah produktivní a vzájemně přínosný, je potřeba, aby i mentoři dodržovali jistá pravidla. Základem je především naslouchat svému svěřenci a dávat konstruktivní zpětnou vazbu.

Koučink, tak jako mentoring, je cesta. Jsou to různé způsoby, jak posunout svoji kariéru dál. Než se rozhodnete kariérního poradce vyhledat, ujasněte si nejprve své cíle (např. metodou SMART goals). Nejprve se sami sebe zeptejte: Čeho chci dosáhnout / co chci změnit / v čem se chci zlepšit / …? Jakmile budete mít odpověď, zkuste ji rozebrat do co nejvíce detailů. 


Můžete přitom použít metodu SMART goals, neboli chytré cíle:
  • Specific: co konkrétně je vaším cílem, popište ho detailně svými slovy
  • Measurable: jak budete měřit vás úspěch, jak poznáte, že jste uspěli?
  • Attainable: máte schopnosti a znalosti potřebné k dosažení daného cíle?
  • Relevant: je zvolený záměr smysluplný a shoduje se s vašimi hodnotami?
  • Time-boud: máte jasně daný čas, během kterého chcete cíle dosáhnout?

Pokud si nejste jisti, co přesně chcete změnit nebo nevíte, na co konkrétně se potřebujete zaměřit, přihlaste se do mentoringového programu od Femme Palette. V něm vám tým odborníků pomůže definovat vaše SMART goals a vybere kariérního poradce přesně podle vašich přání a představ.

Ať už jste zaměstnanec, OSVČ nebo podnikatel, kariérní poradenství vám pomůže změnit práci, dosáhnout povýšení nebo třeba rozjet vlastní podnikání. Nebojte se změny a vyzkoušejte mentoring ještě dnes!

Continue reading

Sky rocket your career now!