CZ
Oct 1, 2021

Koučink vs Mentoring : Jaký je mezi nimi rozdíl?

Možná máte mentora, možná kouče a nebo sdílíte své zkušenosti s ostatními a nejste si jistá, jaký je vlastně rozdíl mezi mentoringem a koučinkem. A my to chápeme, je to trochu matoucí! A proto jsme napsali tento krátký článek, abychom osvětlili, kdo je mentor, kdo je kouč, co mají společného a jak se liší.

Oba dva, jak kouč, tak mentor pomáhají lidem s kariérním posunem, prací na projektech, blízkým jejich srdci a také na identifikování klíčových hodnot. Oba mohou být nápomocni v osobním rozvoji. Ale jsou zde některé aspekty, jak se jeden od druhého liší a jak mohou pomoci zvládat různé výzvy. Začněme tedy s definicí koučinku a mentoringu. 


Koučink používá přístup otázek

Úlohou kouče je neustále pokládat otázky, opakovat a sumarizovat, co bylo řečeno a povzbuzovat koučovaného nad přemýšlením o nových možnostech a utvrzovat ho/ jí v jeho/ jejích rozhodnutí. Koučink pomáhá lidem s růstem a naplněním jejich potenciálu, kouč je podporuje v tom, kým chtějí být, a to jako osobnostně, tak i profesionálně. A kouč, narozdíl od mentora, nemusí být expertem v klientově oboru. Jeho / její role je ukázat koučovanému  směr a pomoci mu / jí najít si odpovědi pokládáním otázek, kterého ho/ jí budou nutit k přemýšlení.


Mentoring má podstatu sdílení

Role mentora není říct menteemu, co by měl/a dělat ale spíše facilitovat samostatné učení a pomoci menteemu přijít na daná řešení sám/a a zjistit, co pro něj/ jí funguje.

Mentoring podporuje sdílení myšlenek, takže když mentor sdílí jeho zkušenosti může tak inspirovat menteeho, aby přišel s jeho vlastními řešeními daného problému a pořád si při tom uvědomoval potenciální chyby a výzvy, kterým v dané situaci čelil jeho/ její mentor.

Ani kouč, ani mentor by neměli převzít vedení, v tom co má mentee či koučovaný dělat dál.  Jejich rolí je podporovat a povzbuzovat a ne radit, co by měly být další kroky. Může to být riskantní a nebezpečné říkat menteemu / koučovanému co dělat, hlavně když nemají znalosti v oboru a neznají daného člověka dostatečně, aby mu mohli správně poradit. Dát rozhodující právo do rukou menteeho / koučovaného může nejen zabránit mentorovi / koučovi, aby byl obviněn z neúspěšných rozhodnutí, ale také mu to dává větší moc a kontrolu nad danými rozhodnutími.


A co mentee nebo koučovaný? 

Mentee je někdo, kdo má vlastní agendu. Je to jeho/její zodpovědnost nastavit si vlastní cíle, plánovat strukturu meetingu a připravit otázky. Není mentorovou ani koučovou povinností některé z těchto poskytnout. Člověk, který je správně veden, je pak schopen vzít otěže do svých rukou a je schopen být plně zodpovědný za přípravu a realizaci. 

Mentoring stejně jako koučink je cesta. Jsou to, ale dvě odlišné cesty jak dosáhnout svých cílů a vizí. 

Když dojde na komunikaci, mentee i mentor jsou na stejné úrovni. Tím jak sdílí své schopnosti a znalosti, mohou tak jeden druhého navzájem inspirovat a učit se jeden od druhého. A proto je nezbytné chovat se jeden k druhému s důvěrou a respektem. Můžete se naučit více o tom, jak mít produktivní komunikaci a proč se stát mentorem.

Mentoring stejně jako koučink je cesta. Jsou to, ale dva různé přístupy jak dosáhnout svých cílů a vizí. Cíl tohoto procesu je nastaven menteem / koučovaným. Nedoporučuje se mít mentora nebo kouče pokud nemáte jasně stanovený cíl v hlavě. Takže nejprve, začnete tím, že se budete ptát sami sebe: Co chci změnit, dosáhnout, dokázat, zlepšit /...? A pokud to jde, napište si cíle SMART, které vám pomohou mít v tom jasno a soustředit se na mentoring plně.

Cíle SMART jsou:

  • Specifické
  • Měřitelné
  • Uchopitelné (Attainable)
  • Relevantní
  • Časově ohraničené

Pokud vám přijde náročné a složité rozhodnout se jakých cílů chcete dosáhnout, mentoringový program Femme Palette vám nejen pomůže ujasnit si vaše cíle, ale také vám pomůže najít ideálního mentora. To vám ušetří čas, energii a vyhnete se strachu, když budete oslovovat neznámé lidi na LinkedIn či psát email, atd.

Tento program je šitý na míru jak pracujícím profesionálům, tak lidem na volné noze, ale i podnikatelům. A proto, pokud nejste šťastní ve vaší současné situaci, chcete udělat kariérní změnu nebo jen prostě chcete nabrat nový dech, přidejte se do mentoringové programu Femme Palette a zamilujte se do své práce (a života) zase znovu!


Continue reading

Sky rocket your career now!