Share

Koučink vs Mentoring : Jaký je mezi nimi rozdíl?

Written by
Gabriela Dittrichova
Published on
June 27, 2023

Možná máte mentora, možná kouče a nebo sdílíte své zkušenosti s ostatními a nejste si jistá, jaký je vlastně rozdíl mezi mentoringem a koučinkem. A my to chápeme, je to trochu matoucí! A proto jsme napsali tento krátký článek, abychom osvětlili, kdo je mentor, kdo je kouč, co mají společného a jak se liší.

Oba dva, jak kouč, tak mentor pomáhají lidem s kariérním posunem, prací na projektech, blízkým jejich srdci a také na identifikování klíčových hodnot. Oba mohou být nápomocni v osobním rozvoji. Ale jsou zde některé aspekty, jak se jeden od druhého liší a jak mohou pomoci zvládat různé výzvy. Začněme tedy s definicí koučinku a mentoringu. 


Koučink používá přístup otázek

Úlohou kouče je neustále pokládat otázky, opakovat a sumarizovat, co bylo řečeno a povzbuzovat koučovaného nad přemýšlením o nových možnostech a utvrzovat ho/ jí v jeho/ jejích rozhodnutí. Koučink pomáhá lidem s růstem a naplněním jejich potenciálu, kouč je podporuje v tom, kým chtějí být, a to jako osobnostně, tak i profesionálně. A kouč, narozdíl od mentora, nemusí být expertem v klientově oboru. Jeho / její role je ukázat koučovanému  směr a pomoci mu / jí najít si odpovědi pokládáním otázek, kterého ho/ jí budou nutit k přemýšlení.


Mentoring má podstatu sdílení

Role mentora není říct menteemu, co by měl/a dělat ale spíše facilitovat samostatné učení a pomoci menteemu přijít na daná řešení sám/a a zjistit, co pro něj/ jí funguje.

Mentoring podporuje sdílení myšlenek, takže když mentor sdílí jeho zkušenosti může tak inspirovat menteeho, aby přišel s jeho vlastními řešeními daného problému a pořád si při tom uvědomoval potenciální chyby a výzvy, kterým v dané situaci čelil jeho/ její mentor.

Ani kouč, ani mentor by neměli převzít vedení, v tom co má mentee či koučovaný dělat dál.  Jejich rolí je podporovat a povzbuzovat a ne radit, co by měly být další kroky. Může to být riskantní a nebezpečné říkat menteemu / koučovanému co dělat, hlavně když nemají znalosti v oboru a neznají daného člověka dostatečně, aby mu mohli správně poradit. Dát rozhodující právo do rukou menteeho / koučovaného může nejen zabránit mentorovi / koučovi, aby byl obviněn z neúspěšných rozhodnutí, ale také mu to dává větší moc a kontrolu nad danými rozhodnutími.


A co mentee nebo koučovaný? 

Mentee je někdo, kdo má vlastní agendu. Je to jeho/její zodpovědnost nastavit si vlastní cíle, plánovat strukturu meetingu a připravit otázky. Není mentorovou ani koučovou povinností některé z těchto poskytnout. Člověk, který je správně veden, je pak schopen vzít otěže do svých rukou a je schopen být plně zodpovědný za přípravu a realizaci. 

Mentoring stejně jako koučink je cesta. Jsou to, ale dvě odlišné cesty jak dosáhnout svých cílů a vizí. 

Když dojde na komunikaci, mentee i mentor jsou na stejné úrovni. Tím jak sdílí své schopnosti a znalosti, mohou tak jeden druhého navzájem inspirovat a učit se jeden od druhého. A proto je nezbytné chovat se jeden k druhému s důvěrou a respektem. Můžete se naučit více o tom, jak mít produktivní komunikaci a proč se stát mentorem.

Mentoring stejně jako koučink je cesta. Jsou to, ale dva různé přístupy jak dosáhnout svých cílů a vizí. Cíl tohoto procesu je nastaven menteem / koučovaným. Nedoporučuje se mít mentora nebo kouče pokud nemáte jasně stanovený cíl v hlavě. Takže nejprve, začnete tím, že se budete ptát sami sebe: Co chci změnit, dosáhnout, dokázat, zlepšit /...? A pokud to jde, napište si cíle SMART, které vám pomohou mít v tom jasno a soustředit se na mentoring plně.

Cíle SMART jsou:

  • Specifické
  • Měřitelné
  • Uchopitelné (Attainable)
  • Relevantní
  • Časově ohraničené

Pokud vám přijde náročné a složité rozhodnout se jakých cílů chcete dosáhnout, mentoringový program Femme Palette vám nejen pomůže ujasnit si vaše cíle, ale také vám pomůže najít ideálního mentora. To vám ušetří čas, energii a vyhnete se strachu, když budete oslovovat neznámé lidi na LinkedIn či psát email, atd.

Tento program je šitý na míru jak pracujícím profesionálům, tak lidem na volné noze, ale i podnikatelům. A proto, pokud nejste šťastní ve vaší současné situaci, chcete udělat kariérní změnu nebo jen prostě chcete nabrat nový dech, přidejte se do mentoringové programu Femme Palette a zamilujte se do své práce (a života) zase znovu!


Join our newsletter
Receive the newest blog posts, event invites, and more
Read about our privacy policy.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Popular guides
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
See more guides

Latest blog posts

From our community

Unlocking career success: The power of networking and personal connection

In the vast landscape of professional advancement, one factor stands out as indispensable: networking. It's not just about collecting business cards or LinkedIn connections; it's about building meaningful relationships that can shape your career trajectory and open doors to new opportunities.Let’s explore why networking is crucial, how to leverage it effectively, and the myriad of benefits it brings to those seeking to evolve and thrive in their careers.‍
Paula Costa
July 4, 2024
CZ

Jak si zajistit wellbeing v práci díky vědomému dýchání a esenciálním olejům

Smyslem AOMU je zprostředkovat blahodárné účinky esenciálních olejů nám všem, kdo vnímáme hlubší rozměr péče o duševní i tělesné zdraví. Věříme, že takový přístup nemusí a nesmí být luxusem. Proto dáváme tisíciletími prověřeným esencím moderní a praktický kabát, abychom je v naší hektické každodennosti měli po ruce, kdykoli potřebujeme.
Adéla Košacká, AOMU
July 3, 2024
Mentoring

Femme Palette mentee Mimansa Bhardwaj on securing a job and building a life abroad

Meet Mimansa Bhardwaj, an anthropologist and career advisor at the University of Europe for Applied Sciences. A few years ago, she couldn't have imagined the choices and happiness she now enjoys. Mimansa throws parties at will, travels wherever she wants, spends time with people she loves, and finds immense joy in her work because of its profound impact on people's lives. Mimansa believes that career and life fulfillment are deeply intertwined. Freedom is her guiding principle, both in life and in her work.
Tanya Stadnyk
May 2, 2024

Sky rocket your career now!