CZ
Jul 8, 2022

Koučink vs Mentoring : Jaký je mezi nimi rozdíl?

Možná máte mentora, možná kouče a nebo sdílíte své zkušenosti s ostatními a nejste si jistá, jaký je vlastně rozdíl mezi mentoringem a koučinkem. A my to chápeme, je to trochu matoucí! A proto jsme napsali tento krátký článek, abychom osvětlili, kdo je mentor, kdo je kouč, co mají společného a jak se liší.

Oba dva, jak kouč, tak mentor pomáhají lidem s kariérním posunem, prací na projektech, blízkým jejich srdci a také na identifikování klíčových hodnot. Oba mohou být nápomocni v osobním rozvoji. Ale jsou zde některé aspekty, jak se jeden od druhého liší a jak mohou pomoci zvládat různé výzvy. Začněme tedy s definicí koučinku a mentoringu. 


Koučink používá přístup otázek

Úlohou kouče je neustále pokládat otázky, opakovat a sumarizovat, co bylo řečeno a povzbuzovat koučovaného nad přemýšlením o nových možnostech a utvrzovat ho/ jí v jeho/ jejích rozhodnutí. Koučink pomáhá lidem s růstem a naplněním jejich potenciálu, kouč je podporuje v tom, kým chtějí být, a to jako osobnostně, tak i profesionálně. A kouč, narozdíl od mentora, nemusí být expertem v klientově oboru. Jeho / její role je ukázat koučovanému  směr a pomoci mu / jí najít si odpovědi pokládáním otázek, kterého ho/ jí budou nutit k přemýšlení.


Mentoring má podstatu sdílení

Role mentora není říct menteemu, co by měl/a dělat ale spíše facilitovat samostatné učení a pomoci menteemu přijít na daná řešení sám/a a zjistit, co pro něj/ jí funguje.

Mentoring podporuje sdílení myšlenek, takže když mentor sdílí jeho zkušenosti může tak inspirovat menteeho, aby přišel s jeho vlastními řešeními daného problému a pořád si při tom uvědomoval potenciální chyby a výzvy, kterým v dané situaci čelil jeho/ její mentor.

Ani kouč, ani mentor by neměli převzít vedení, v tom co má mentee či koučovaný dělat dál.  Jejich rolí je podporovat a povzbuzovat a ne radit, co by měly být další kroky. Může to být riskantní a nebezpečné říkat menteemu / koučovanému co dělat, hlavně když nemají znalosti v oboru a neznají daného člověka dostatečně, aby mu mohli správně poradit. Dát rozhodující právo do rukou menteeho / koučovaného může nejen zabránit mentorovi / koučovi, aby byl obviněn z neúspěšných rozhodnutí, ale také mu to dává větší moc a kontrolu nad danými rozhodnutími.


A co mentee nebo koučovaný? 

Mentee je někdo, kdo má vlastní agendu. Je to jeho/její zodpovědnost nastavit si vlastní cíle, plánovat strukturu meetingu a připravit otázky. Není mentorovou ani koučovou povinností některé z těchto poskytnout. Člověk, který je správně veden, je pak schopen vzít otěže do svých rukou a je schopen být plně zodpovědný za přípravu a realizaci. 

Mentoring stejně jako koučink je cesta. Jsou to, ale dvě odlišné cesty jak dosáhnout svých cílů a vizí. 

Když dojde na komunikaci, mentee i mentor jsou na stejné úrovni. Tím jak sdílí své schopnosti a znalosti, mohou tak jeden druhého navzájem inspirovat a učit se jeden od druhého. A proto je nezbytné chovat se jeden k druhému s důvěrou a respektem. Můžete se naučit více o tom, jak mít produktivní komunikaci a proč se stát mentorem.

Mentoring stejně jako koučink je cesta. Jsou to, ale dva různé přístupy jak dosáhnout svých cílů a vizí. Cíl tohoto procesu je nastaven menteem / koučovaným. Nedoporučuje se mít mentora nebo kouče pokud nemáte jasně stanovený cíl v hlavě. Takže nejprve, začnete tím, že se budete ptát sami sebe: Co chci změnit, dosáhnout, dokázat, zlepšit /...? A pokud to jde, napište si cíle SMART, které vám pomohou mít v tom jasno a soustředit se na mentoring plně.

Cíle SMART jsou:

  • Specifické
  • Měřitelné
  • Uchopitelné (Attainable)
  • Relevantní
  • Časově ohraničené

Pokud vám přijde náročné a složité rozhodnout se jakých cílů chcete dosáhnout, mentoringový program Femme Palette vám nejen pomůže ujasnit si vaše cíle, ale také vám pomůže najít ideálního mentora. To vám ušetří čas, energii a vyhnete se strachu, když budete oslovovat neznámé lidi na LinkedIn či psát email, atd.

Tento program je šitý na míru jak pracujícím profesionálům, tak lidem na volné noze, ale i podnikatelům. A proto, pokud nejste šťastní ve vaší současné situaci, chcete udělat kariérní změnu nebo jen prostě chcete nabrat nový dech, přidejte se do mentoringové programu Femme Palette a zamilujte se do své práce (a života) zase znovu!


Join the newsletter to receive articles like this one to your mailbox!
Join newsletter
Do you want to support inclusion in your company through 1:1 mentoring? Get in touch with us!
Schedule a call
Find out if mentoring is right for you.
Get the free guide
Is your career on the right track?
The free career quiz
Do you have Imposter Syndrome?
Let's find out

Continue reading

Sky rocket your career now!